Izašao je treći broj časopisa Mreže mladih

Svaka stvar ima svoj uvjet. Potrebno ih je ispuniti da bismo svoj posao mogli započeti i okončati. Prvi uvjet je znati da postoje uvjeti. Prvi uvjet je početi sa bismilom, sa Imenom
i zahvalom. Treći broj časopisa Riječ nastavlja sa svojom misijom, a to je da pronađe put do mladih ljudi koji će se putem riječi ovog časopisa educirati i informirati o određenim
temama. Svaki novi broj predstavlja izazov i u ovom broju smo se potrudili da različitim tekstovima dođemo do većeg broja čitalaca i potencijalnih saradnika.

U ovom broju možete pročitati prvih osamnaest bejtova (distiha) Mesnevije čiji je autor  Mevlana Dželaluddin Rumi. Nakon toga možete pročitati rad o Muradnami Derviš-paše
Bajezidagića, jednog od najznačajnijih pjesnika bošnjačke književnosti na orijentalnim jezicima. U odličnom tekstu Abdulkadira Šemsovića možete pronaći odgovore na
arhetipsku temu potopa, ali i na to kako je potop predstavljen u Kur'anu, Bibliji i staroj književnosti. Amra Selimović-Smajlović nam je u ovom broju predstavila fond biblioteke
Muhamed Abdagić koja se nalazi u Sjenici. Kolegica Birsena Hadžić-Pružljanin nam je poslala sjajan tekst koji govori o lingvističkoj temi kroz prizmu jednog od najboljih eseja
Dževada Karahasana. Kolega Dževad Crnovršanin je priredio tekst o Ibrahimu Hadžiću i njegovoj poeziji. Alida Mašović je priredila zanimljivosti o jezicima koje mogu biti
interesantne ne samo filolozima. Mladima želimo predstaviti kreativnost i literarni potencijal Lejle Rebronje, Hamze Halilovića i Harisa Plojovića.
Ovom prilikom se želimo zahvaliti Mreži mladih islamske zajednice koja nam u velikoj mjeri pomaže na našem putu, ali i svima vama koji prepoznajete našu misiju. Mi
smo otvoreni za saradnju. Možete nam poslati tekstove koji bi mogli biti interesantni za objavljivanje.

Na sledećem linku možete preuzeti časopis: Treći broj časopisa Mreže mladih